Συσκευασίες ανώνυμες

 

Προτυπωμένες σακούλες σε διάφορες διαστάσεις με ένα γενικό σχέδιο κατάλληλο για φαρμακείο

 

Σακούλες πλαστικές ανώνυμες____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Τσάντες χάρτινες____________________________________________________________________________________

 

 

Χαρτοσακούλες____________________________________________________________________________________